E-book การฝึกสุนัขเบื้องต้นและการฝึกสุนัขด้วยตัวเอง


E-book การฝึกสุนัขเบื้องต้นและการฝึกสุนัขด้วยตัวเอง
ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

รายละเอียดของ E-book การฝึกสุนัขเบื้องต้นและการฝึกสุนัขด้วยตัวเอง

        ยกตัวอย่างภายใน E-book การฝึกสุนัขเบื้องต้นและการฝึกสุนัขด้วยตัวเอง นะคะ^^
         
การฝึกสุนัข
       สุนัขที่ไม่ได้รับการฝึกอาจกลายเป็นสุนัขก้าวร้าวและเป็นอันตรายกับเจ้าของได้ เจ้าของควรเริ่มฝึกสุนัขตั้งแต่ยังเล็ก ๆ จะง่ายกว่า โดยฝึกให้คุ้นเคยกับการรับคำสั่ง การเดินโดยใช้สายจูง การเล่นเกม สุนัขที่ได้รับการฝึกตั้งแต่เล็ก ถ้ามีพฤติกรรมที่ไม่ดีตอนโตจะแก้ไขได้ง่ายกว่าสุนัขที่ไม่ได้รับการฝึกให้เชื่อฟังคำสั่ง
เมื่อไหร่ที่ควรเริ่มฝึก
       คุณไม่ควรจริงจังกับการฝึกสุนัขมากนัก ถ้าสุนัขอายุยังไม่ถึง 7-8 เดือน นักจิตวิทยาสัตว์บางคนบอกว่า ลูกสุนัขบางตัวสามารถเริ่มฝึกได้เมื่ออายุตั้งแต่ 7 สัปดาห์ แล้วเทคนิคต่าง ๆ ค่อย ๆ สอนภายหลัง แต่จริง ๆแล้วเรื่องของเทคนิคต่าง ๆ ปล่อยให้นักฝึกสุนัขอาชีพเป็นผู้ฝึกดีกว่า ขณะที่ลูกสุนัขของคุณยังอยู่ในช่วงต้นๆ ของความเป็นลูกสุนัข ตั้งใจเอาชนะใจมันให้ได้ มันจะรักและนับถือคุณ การฝึกพื้นฐานจะเริ่มได้เมื่ออายุ 3-4 เดือน ช่วงอายุนี้ควรฝึกให้เดินสวยขณะที่คุณจูง นั่ง นอนตามคำสั่ง และเข้ามาหาคุณเวลาคุณเรียกมัน


Password >>>  ebookfreehits.blogspot.com