E-book ท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง


E-book ท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

รายละเอียดหนังสือ E-book ท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

           สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในอีกความรู้สึกหนึ่ง  เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง  ไม่ยากอย่างที่คิด  ไปกับเพื่อน  หรือกับครอบครัวแบบลุยกันเอง  ก็ต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องต่างๆ  มากมาย  แต่เมื่อได้ไปถึงญี่ปุ่นแล้ว  ความเหนื่อยก็คงเปลี่ยนเป็นความสุข  สนุก  สบาย  เพื่อเป็นหนทางสำหรับการท่องเที่ยวด้วยตนเอง  JNTO  มีคำแนะนำในการเตรียมตัวท่องเที่ยวด้วยตัวเอง  เตรียมตัวก่อนเดินทาง
LET'S START!

E-book ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกบริการในห้องออกกำลังกาย
ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

รายละเอียดหนังสือ E-book ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกบริการในห้องออกกำลังกาย

           หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเป็น 2 ภา๋ษา  คือ  ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น  และมีแถมเสียงประกอบ หนังสือเล่มนี้นำเสนอเฉพาะบทสนทนา  สำนวน และศัพท์ที่ใช้จริงในการปฏิบัติงาน  มีกิจกรรมฝึกเป็นขั้นตอน  มีคำออกเสียงเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นแนวทางในการออกเสียงตามเสียงที่ควรเป็นและแถมเสียงประกอบบทเรียน  ตลอดจนคำอธิบายการใช้ภาษาที่เหมาะสมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อประเมินผลการเรียนรู้  แบบเรียนจึงมีทั้งแบบประเมินผลความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการเรียน

E-book ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสนามกอล์ฟ


E-book ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสนามกอล์ฟ

ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

รายละเอียดหนังสือ E-book ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสนามกอล์ฟ

           หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเป็น 2 ภา๋ษา  คือ  ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น  และมีแถมเสียงประกอบ หนังสือเล่มนี้นำเสนอเฉพาะบทสนทนา  สำนวน และศัพท์ที่ใช้จริงในการปฏิบัติงาน  มีกิจกรรมฝึกเป็นขั้นตอน  มีคำออกเสียงเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นแนวทางในการออกเสียงตามเสียงที่ควรเป็นและแถมเสียงประกอบบทเรียน  ตลอดจนคำอธิบายการใช้ภาษาที่เหมาะสมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อประเมินผลการเรียนรู้  แบบเรียนจึงมีทั้งแบบประเมินผลความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการเรียน