E-Book เทคนิคการเดาความหมายศัพท์


E-Book เทคนิคการเดาความหมายศัพท์


ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

รายละเอียดหนังสือ เทคนิคการเดาความหมายศัพท์ PDF

หนังสือ “เทคนิคการเดาความหมายคำศัพท์” สอนให้ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษ อ่านภาษาอังกฤษ (เพื่อศึกษา อ่านข้อสอบ) ได้สามารถเดาความหมายศัพท์จากปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่ในเนื้อหาได้ โดยหนังสือ “เทคนิคการเดาความหมายคำศัพท์” มีเนื้อหาดังนี้
- การเดาความหมายของคําศัพท์ โดยวิเคราะห์จากรากศัพท์
- การเดาความหมายของคําศัพท์ โดยวิเคราะห์จากอุปสรรค
- การเดาความหมายของคําศัพท์ โดยวิเคราะห์จากปัจจัย
- การเดาความหมายของคําประสม
- การเดาความหมายของคําศัพท์ โดยวิเคราะห์จากบริบท


Password : soft2.me
credit~soft2.me