E-Book ตัวกู ของกู โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ


E-Book ตัวกู ของกู โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ
ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

รายละเอียดหนังสือตัวกู ของกู โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ


ตัวกู-ของกู

ถ้าจะอยู่ ในโลกนี้ อย่างมีสุข

อย่าประยุกต์ สิ่งทั้งผอง เป็นของฉัน

มันจะสุม เผากระบาล ท่านทั้งวัน

ต้องปล่อยมัน เป็นของมัน อย่าผันมา

เป็นของกู ในอำนาจ แห่งตัวกู

มันจะดู วุ่นวาย คล้ายคนบ้า

อย่างน้อยก็ เป็นนกเขา เข้าตำรา

มันคึกว่า “กู-ของ-กู” อยู่ร่ำไป

จะหามา มีไว้ ใช้หรือกิน

ตามระบิล อย่างอิ่มหนำ ก็ทำได้

โดยไม่ต้อง มั่นหมาย ให้อะไรๆ

ผูกยึดไว้ ว่า “ตัวกู” หรือ “ของกู” ฯสารบัญหนังสือตัวกู ของกู โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ


คำนำ

บทที่ ๑. ปรับความเข้าใจ ที่ผิดๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา
บทที่ ๒ พุทธศาสนามุ่งหมายอะไร พุทธศาสนามิได้มุ่งหมายนำคนไปสู่สวรรค์ ที่เป็นดินแดนที่จะหาความสำราญกันได้อย่างเต็มเหวี่ยง ซึ่งใช้เป็นเครื่องล่อให้คนทำความดี แต่ก็ทำให้ไปติดยึดในตัณหาอุปาทาน ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้คนเข้าไม่ถึง จุดหมายปลายทางของพุทธศาสนา
บทที่ ๓ ปมเดียวที่ควรแก้ ความสับสนในการจับหลักพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นอุปสรรคสำคัญ ของการที่จะเข้าถึงตัวแท้ของพุทธศาสนา จริงๆแล้ว เรื่องมีอยู่เพียงสั้นๆ ว่า เราไม่ต้องศึกษาเรื่องอะไรเลย นอกจาก เรื่อง “ตัวตน-ของตน”
บทที่ ๔ การเกิดขึ้นแห่งอัตตา มาจากจิตที่ตั้งไว้ผิด ทำให้เกิดลัทธิที่ไม่พึงปรารถนาขึ้น ทำให้เกิดการอดอยาก การเบียดเบียน และการสงคราม ฯลฯ
บทที่ ๕ การดับลงแห่งอัตตา ภาวะของจิตเดิมแท้ ภาวะแห่งความว่างจากความวุ่น ภาวะแห่งความความสมบูรณ์ด้วยสติปัญญา
บทที่ ๖ วิธีลดอัตตา หลักเกณฑ์ที่รัดกุม นำไปสู่การลด “ตัวตน” อย่างมีประสิทธิภาพ


Password : ebookfreehits.blogspot.com