E-Book นิทานส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็ก และทุกคนในครอบครัว


E-Book นิทานส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็ก และทุกคนในครอบครัว
ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

รายละเอียดหนังสือ นิทานส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็ก และทุกคนในครอบครัว


        หนังสือ “นิทานส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็ก และทุกคนในครอบครัว” เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานนิทานที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 6 เรื่อง
จากการประกวดนิทานในโครงการ “สุขภาพในนิทาน” เพื่อกระตุ้นแบละส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง เสริมสุขภาพแก่สังคม ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานนิทาน และพัฒนาสื่อด้านสุขภาพแก่เด็กและเยาวชน จัดทำโดย สโมสรนักศึกษาแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล


Password : ebookfreehits.blogspot.com