E-book เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง ฉบับ BigNose

เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง ฉบับ BigNose
ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free


รายละเอียดหนังสือ E-book เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง ฉบับ BigNose

       หนังสือฉบับนี้เขียนจึ้นโดยมีจุดประสงค์ในการเผยแพร่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองบนพื้นฐานของการใช้จิตสำนึกในการเรียนรู้ เป็นการต่อยอดการเขียนหนังสือ "Come On! เก่งอังกฤษด้วยจิตใต้สำนึก" ที่ได้พิมจำหน่ายไปแล้ว 7,000 เล่ม โดยมีจุดเริ่มต้นก็คือ การเขียนเป็นบทความลงใน blog mี่ exteen.com ผู้เขียนจึงได้รงบรวมและแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาลงไปอีกกว่า 30% ซึ่งในหนังสือฉบับนี้จะมีการนำเสนอที่แตกต่างไปจากเล่มแรกโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ เป็นการพูดคุยถึงประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างกันเองในการสอดแทรกสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกัน เพื่อแรงจูงใจในการอ่านและทำให้ผ่อนคลายในการอ่านเช่นกัน


Password >>>  ebookfreehits.blogspot.com