E-Book โสเกรตีส เขียนโดย เพลโต


E-Book โสเกรตีส เขียนโดย เพลโต
ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

รายละเอียดหนังสือ  E-Book โสเกรตีส เขียนโดย เพลโต

        โสกราตีส เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้มีผลงานการ เขียนอะไรคงเหลืออยู่ถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามตัวตนและความคิดของเขายังคงอยู่ถึงปัจจุบันผ่านงานเขียนของ บุคคลอย่าง อริสโตเติล (Aristotle) เพลโต (Plato) อริสโตฟานเนส (Aristophanes) หรือ ซีโนฟอน (Xenophon) นอกจากนั้นยังมีทั้งนักเขียน นักคิด และนักปราชญ์ที่เก็บเรื่องราวของโสกราตีส อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรู้ว่าข้อมูลเรื่องเล่าถึงชีวิตของโสกราตีสนั้นจริงหรือเท็จได้ อย่างแน่นอน
(ข้อมูลจากวิกิพีเดีย)Password : soft2.me
credit~soft2.me