E-book ธรรมะรอบกองไฟ - ขวัญ เพียงหทัย


E-book ธรรมะรอบกองไฟ - ขวัญ เพียงหทัย

ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

 รายละเอียด E-book ธรรมะรอบกองไฟ - ขวัญ เพียงหทัย

           เป็น E-book ที่รวบรวมหัวข้อธรรมะต่าง ๆ แล้วอธิบายความได้อย่างครบถ้วนเข้าใจ
สร้างเสริมความรอบรู้ทางพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้น


ธรรมะก็เหมือนกับกองไฟ
ที่เมื่อเรานั่งใกล้พอ และเติมฟืนให้ สม่ำเสมอ
มันก็จะให้ความสว่าง และความอบอุ่นแก่ชีวิต
ถ้าเราไม่รู้จักกองไฟ
เราก็จะอยู่ในความมืด และหนาวเหน็บ
แต่ถ้าเรารู้จักกองไฟแบบผิดๆ
เราก็อาจจะเอามือไปจับก้อนฟืนนั้นมากอดไว้ ให้โทษแก่ตัวเอง


Password : ebookfreehits.blogspot.com