E-Book มือใหม่หัดเล่นหุ้น: การประเมินมูลค่าหุ้นเบื้องต้น


E-Book มือใหม่หัดเล่นหุ้น: การประเมินมูลค่าหุ้นเบื้องต้น

ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

รายละเอียดหนังสือ E-Book มือใหม่หัดเล่นหุ้น: การประเมินมูลค่าหุ้นเบื้องต้น

           หนังสือ e-book มือใหม่หัดเล่นหุ้น: การประเมินมูลค่าหุ้นเบื้องต้น ไฟล์ pdf เป็นหนังสือสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นลงทุนในหุ้น ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานที่ต้องรู้ ศัพท์เทคนิคต่าง ๆ ของนักลงทุนหุ้น
ข้อมูลที่นักลงทุนในหุ้นควรรู้ เช่น P/E Ratio ความสามารถในการเจริญเติบโตขอบบริษัท ความเสี่ยง การวัดความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้น เงินปันผล คุณภาพของสินทรัพย์ ความสามารถของผู้บริหาร การประเมินราคาหุ้นอย่างง่าย ๆ และการเบี่ยงเบนของราคาหุ้นจากราคาที่ควรจะเป็น และการเก็งกำไร
Password : soft2.me
credit~soft2.me