E-book คู่มือความรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กอายุ 3-11 ปี สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง


E-book คู่มือความรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กอายุ 3-11 ปี สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง

ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free


รายละเอียดหนังสือ E-book คู่มือความรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กอายุ 3-11 ปี สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง


           เมื่อลูกรักลืมตาขึ้นมาดูโลก พ่อแม่ย่อมปรารถนาให้ลูกรัก เติบโตขึ้นมาเป็นคนดี มีความสุข ประสบความสำเร็จในชีวิต
           คนที่จะประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่เป็นสุขนั้น การมีความฉลาดทางเชาว์ปัญญา หรือที่เราเรียกกันว่าไอคิวอย่างเดียวคงไม่พอ จำเป็นต้องมีความฉลาดอีกด้านหนึ่งควบคู่ไปด้วย ซึ่งก็คือ ความฉลาดทางอารมณ์ หรือเรียกกันง่ายๆว่า "อีคิว" เพราะคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหา มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น เป็นคนมองโลกในแง่ดี มีแรงจูงใจที่จะมุ่งไปสู่ความสำเร็จ ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคในชีวิต และสามารถแสวงหาความสุข ความเพลิดเพลินแก่ชีวิตอย่างเหมาะสมได้ ดังนั้นเขาจึงเป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีความสุขในชีวิต


Download link >>>  ดาวน์โหลด

Password >>>   ebookfreehits.blogspot.com