E-book ธรรมโอสถ | ต้นกล้า


E-book ธรรมโอสถ | ต้นกล้า

ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

รายละเอียดของ E-book ธรรมโอสถ | ต้นกล้า

            คนเข้าถึงธรรม... หายจากโรคได้  พยาธิ ธัมโมมหิ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา พยาธิง อะนะตีโต เราไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ นี่คือความเป็นจริงข้อหนึ่งที่เราต้องประจักษ์ และไม่มีใครหนีพ้นจากความจริงนี้ได้ เมื่อใดก็ตามที่ร่างกายเราเจ็บป่วย ก็มักจะส่งผลรบกวนจิตใจของเราพลอยไม่สบายตามไปด้วย ทำให้หดหุ่ กังวล ท้อแท้ใจ หงุดหงิดได้โดยง่าย เนื่องจากร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก และถ้าเราปล่อยให้สภาพจิตใจตกอยู่ในสภาพเหล่านั้น ก็จะทำให้อาการเจ็บป่วยเหล่านั้นกลับหนักขึ้นไปอีก สมดังคำกว่าที่ว่า ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว อย่างนี้ตัวเราก็กำลังเบียดเบียน และทำร้ายตัวเองอยู่นั่นเอง...


Password >>>  ebookfreehits.blogspot.com