E-Book โลกของหนูแหวน


E-Book โลกของหนูแหวน

ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

รายละเอียดหนังสือ โลกของหนูแหวน

           “โลกของหนูแหวน” เป็นโลกของธรรมชาติในชนบท ซึ่งมีกิจกรรมของมนุษย์ไม่มากเช่นกับในเมือง หนูแหวนจึงอยู่ในโลกที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ จนกระทั่งบางเวลารู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หนูแหวนจึงสามารถพูดจากับผลฝรั่ง แมงป่อง เมล็ดต้อยติ่ง รวมทั้งเงาของตัวเอง เพื่อที่จะหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ ตนเอง และของสังคม หนูแหวนจึงสามารถเรียนรู้อะไรได้มากมายในโลกส่วนตัวของเธอ ธรรมชาติจึงเป็นเหมือนโรงเรียนใหญ่ของหนูแหวน อันที่จริงแล้วทุกคนสามารถเรียนรู้เกือบทุกอย่างได้จากธรรมชาติ


Password >>>  ebookfreehits.blogspot.com