E-Book การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2476


E-Book การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2476

ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

รายละเอียดหนังสือ E-Book การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475


           หนังสือ “การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475” แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้มีผลกระทบต่อคนหลายกลุ่มในสังคม ไทยซึ้งได้ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงนั้นแตกต่งหลากหลายจากกัน คนหลายกลุ่มเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ถูกกระทำ โดยการยึดอานาจในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 แต่ต่างมีบทบาททั้งที่เอื้อและต้านทานกระแสความเปลี่ยนแปลงซึ่งนำมาสู่การ ยึดอำนาจทั้งสิ้น ฉะนั้น งานของอาจารย์นครินทร์ชิ้นนี้ จึงทำให้เกิดความซับซ้อนขึ้นใน “การปฏิวัติสยาม” เป็นอย่างมาก เพราะการปฏิวัตินี้ไม่ได้เป็นการต่อสู้ระหว่างคนสองกลุ่ม คือเจ้านายและข้าราชการระดับกลางเท่านั้น แต่เป็นผลของการปรับตัวและตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนหลากหลายประเภท ในสังคม


Password : soft2.me
credit~soft2.me